Asset Intelligence System

Dostaňte svoje objekty pod kontrolu!

Vstúpiť

Funkcie

GIS infraštruktúra

Unikátne pracovné prostredie, ktoré umožňuje detailnú správu všetkého, čo sa v rámci objektu deje a poskytuje viac informácií pre strategické rozhodovanie.

Facility Management

Asset Intelligence System obsahuje aj komplexný FM systém. Správcom objektov tak umožňuje detailne spravovať jednotlivé technológie a udržiavať objekt v správnej kondícii.

Kamerový systém

Inovatívne a plne automazivané monitorovanie prichádzajúcich a odchádzajúcich vozidiel. Získate tak dokonalý prehľad o tom, kto objetky navštívil a kto sa v nich práve nachádza.

Obchôdzkový systém

Sledovanie obchôdzok v reálnom čase. Klient má tak neustále prehľad, kde sa konkrétne zložky nachádzajú.

Riadiace centrum novej generácie

Zabudnite na papier a zdĺhavé dohľadávnie dokumentácie. AIS prináša pokročilé možnosti komplexnej správy objektu a vedenia príslušnej evidencie.

Riadiace centrum vyuívajúce AIS poskytuje plné pokrytie správy Vašich objektov. Vďaka inovatívnemu prístupu zabezpečuje mimoriadne efektívne riadenie jednotlivých zložiek a vzájomnú komunikáciu.

Efektívne riadenie priamo v teréne

Vyzbrojte Facility Managera/Veliteľa objektu tabletom a umožnite mu pracovať za pochodu.

Asset Intelligence System ponúka správcom objektov jednoduché riadenie správy kľúčových technológií a komunikáciu s tímom prostredníctvom prenosnej jednotky.

Rýchlejšia reakčná doba a efektívnejšie využívanie ušetreného času sa následne odrazia na kvalite poskytovaných služieb.

Dokonalý prehľad o všetkom

Integrácia jednotlivých technológií, ktoré sa vo Vašom objekte využívajú umožňuje sledovať každodenné dianie a pritom nestratiť nadhľad.

Výhodou je aj pravidelný reporting všetkých činností a zmien, ktoré sa za sledované obdobie vyskytli. Okrem toho tieto správy poskytujú ucelený pohľad na celkový stav objektu, vrátane blížiacich sa termínov opráv, revízií či odporúčaní.

Systém zberu, analýzy a vyhodnocovania dát za účelom presnejšieho a efektívnejšieho strategického rozhodovania a riadenia objektu. Je to platforma, ktorá nám umožňuje dodávať kvalitné služby, prispôsobiť ich požiadavkám klienta a zároveň optimalizovať.

Je AIS vhodný pre Váš objekt?

Dohodnite si individuálnu konzultáciu a spolu nájdeme vhodné riešenie pre Váš objekt.

Prečo zvoliť Asset Intelligence System?

Rýchla implementácia

Rýchly prechod na novú platformu so zohľadnením individuálnych požiadaviek klienta.

Pravideľný reporting

Pravideľné správy (na idividuálnej báze) pre klientov, ktoré zachytávajú stav zabezpečovaného objektu, prípadne možné bezpečnostné riziká.

Integrácia technológií

Asset Intelligence System ponúka aj možnosť integrácie mnohých existujucich technológií a systémov za účelom sprehľadnenia a zefektívnenia výkonu služieb.

Efektívnejší výkon

Jedna platforma, ktorá poskytuje komplexné a aktuálne informácie o stave objektov čím umožňuje presnejšie vyhodnocovanie jednotlivých situácií a efektívnejšiu prácu zamestnancov.

AUTUMN LEAGUE

Asset Intelligence System je produktom spoločnosti Autumn League. Autumn League poskytuje kvalitné služby založené na efektívnom strategickom riadení, inovatívnom prístupe a aplikácii moderných technológií.

Záhradnícka 60
821 08 Bratislava

info@autumnleague.sk

+421 917 187 211

Vaša správa bola odoslaná. Ďakujeme!